Kännyköiden tuottamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Harva kännykänkäyttäjä tulee varmastikaan ajatelleeksi, kuinka niinkin arkisen asian kuin kännykän tuottamiseen liittyy useita eettisiä kysymyksiä. Voidaan jopa väittää, ettei täysin eettisellä tavalla tuotettuja kännyköitä ole tällä hetkellä saatavissa lainkaan. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että kännyköiden valmistukseen tarvitaan tinaa. Tinaa kuitenkin louhitaan Kongosta, joka on sota-aluetta, minkä vuoksi tinaa voidaan kutsua konfliktimateriaAfghan_women_at_a_textile_factory_in_Kabulaliksi. Tämä nimitys johtuu siitä, että aseelliset ryhmittymät saavat kaivoksista rahaa toimintaansa.

Jos jo tinankaivuu on eettisesti arveluttavaa toimintaa, niin myöskin sen jalostamiseen liittyy monia eettisestä näkökulmasta katsottuna hankalia kysymyksiä. Tinajalostamot sijaitsevat Kaakkois-Aasiassa, josta jalostettua tinaa viedään tehtaisiin, joissa sitä käytetään valmistettaessa kännyköitä. Tinan hankintaketju on usein sellainen, ettei tinan alkuperää voida kovin helposti jäljittää eivätkä kännykkävalmistajat useinkaan tiedä, mistä niiden käyttämä tina on tuotu. Yhdysvalloissa tilannetta on yritetty parantaa vaatimalla yrityksiä tekemään huolellisuusselvitys, jonka tavoitteena on estää konfliktimateriaalien käyttö. Huolellisuusselvitysvaatimuksen noudattamisessa on kuitenkin vielä puutteita eikä tällaisia laissa määrättyjä vaateita ole käytössä vielä Euroopassa.

Tinan käytön lisäksi kännykän valmistuksen tuotantoketjuihin liittyy lisäksi muita aspekteja, joita voidaan pitää eettisesti arveluttavina. Ensinnäkin uusia kännyköitä ilmestyy markkinoille nopeaan tahtiin, minkä vuoksi kännykästä tulee nopeasti vanhanaikainen. Ihmisten vaihtaessa kännyköitään tiheään tahtiin syntyy runsaasti elektroniikkajätettä. Tämän jätteen kierrättäminen kehitysmaissa sisältää monia eettisiä ongelmia kuten sen, että näillä kaatopaikoilla työskentelee monesti nuoria, jotka saavat työstään aivan liian vähän palkkaa uhraten samalla koulunkäyntimahdollisuutensa ja pahimmillaan jopa terveytensä. Lisäksi tällaisten jätteiden käsittely alkeellisella tavalla aiheuttaa saasteita kaatopaikan ympäristöön.

Vaatteiden valmistukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Myös vaatteiden valmistamiseen liittyy monia eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi terveyden vaarantaviin työoloihin, lapsityövoiman käyttöön, pakkotyön käyttöön, työntekijöille maksettaviin mataliin palkkoihin sekä erittäin pitkiin työpäiviin. Kuluttajien toiveet edullisista vaatteista sekä muodin jatkuvasti vaihtuvat trendit ovat asettaneet paineita valmistaa vaatteita entistä matalammin kustannuksin. Tästä on seurannut edellämainitun kaltaisia laiminlyöntejä esimerkiksi Intiassa, Kiinassa, Bangladeshissa, Venäjällä, Ukrainassa ja Romaniassa sijaitsevissa vaatealan tehtaissa. Suomeen vaatteita tuodaan eniten juuri Kiinasta. Vastuullisuuden korostaminen on nostanut päätään vaatealalla, mutta tästä huolimatta ihmisoikeuksien turvaamiseksi on vielä paljon tehtävää.