Pellavan ja hampun viljelyyn ja käsittelyyn liittyviä ongelmia

Pellavan viljelyn ongelmakohdat liittyvät sen viljelyssä käytettyihin kasvimyrkkyihin sekä lannoitteisiin. Toisaalta pellavan viljely vaatii puuvillan viljelyä huomattavasti vähemmän vettä, eikä se myöskään ole niin herkkä tuholaisille kuin puuvilla. Pellavan viljelyn etu on myös se, että viljely puhdistaa maaperää vahingollisten raskasmetallien osalta. Pellavan käsitteleminen ei oliVDIImmuSGlHeU2pV8OE7NE7V5TSHgPTe kuitenkaan yksinkertaista ja tämän käsittelyn aikana veteen pääsee liukenemaan aineita, jotka aiheuttavat veden saastumista.

Hampun kasvattaminen on melko helppoa, ja sen viljelyllä on positiivista vaikutusta maaperään. Hamppua ei kuitenkaan saa viljellä kaikkialla, koska sen viljely on joissakin maissa kielletty. Tämä kielto johtuu siitä, että hamppua pidetään huumaavana kasvina. Myös hampun käsittelystä aiheutuu haittaa ympäristölle.

Villantuotantoon liittyviä eettisiä kysymyksiä

Käytönaikaisen hoidon osalta villaa voidaan pitää luontoystävällisenä materiaalina, koska villaa ei tarvitse pestä säännöllisesti eikä villavaatteiden huoltamiseen kulu tämän vuoksi suurta määrää vettä. Sen kasvatus- sekä valmistusprosessiin liittyy kuitenkin tuholaismyrkkyjen käyttöä sekä eläinten epäinhimillistä kohtelua. Merinovillan puhdistusprosessi aiheuttaa runsaasti jätevettä.

Saatavilla on myös ekologisella tavalla kasvatettua villaa, joka eroaa tavallisesta villasta siten, että villaa tuottavia lampaita ruokitaan ekologisella tavalla kasvatetulla ruualla. Tällöin lampaiden ruuan viljelyyn ei käytetä lainkaan tuholaismyrkkyjä. Tällaisen ekologisesti tuotetun villan kysyntä on kasvussa.

Silkin kasvatukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Silkintuotannon yhteydessä tapetaan suuria määriä silkkiperhosen toukkia siinä vaiheessa kun toukat ovat vielä kotelonsa sisällä, jotta silkkilangoista saataisiin pidempiä. Silkkilangat nimittäin katkeavat perhosen pyrkiessä kotelostaan pois. Silkkiperhosen toukat tapetaan esimerkiksi kuumentamalla niitä uunissa, tukehduttamalla ne vesihöyryllä tai keittämällä ne. Tutkimusten mukaan toukat tuntevat kipua. 100 grammaa painavan silkkikankaan tuotta
miseksi pitää tappaa noin 1500 silkkiperhosen toukkaa.

Selluloosamuuntokuitujen tuottamiseen liittyviä ongelmakohtia

Tuotettaessa viskoosia, joka on selluloosamuuntokuitu, aiheutetaan monia ympäristölle haitallisia asioita, kuten kasvihuonepäästöjen joutumista ilmakehään sekä kemikaalijäämien ajatumista vesistöihin. Modaali, lyocell ja kupro ovat muita selluloosamuuntokuituja.

Lyocell on monessa mielessä melko ympäristöystävällinen materaali. Tämä ympäristöystävällisyys liittyy esimerkiksi siihen, että sen valmistusprosessissa tarvittava liuotin saadaan lähes täysin joko puhdistettua, kerättyä talteen tai kierrätettyä. Tämän lisäksi valmistusprosessissa käytettävä liuotin ei sisällä myrkkyjä. Lisäksi materiaali on biohajoava eikä sen värjäämiseen tarvita suurta määrää kemikaaleja, energiaa eikä vettä. Materiaalista valmistetut vaatteet on mahdollista pestä matalassa lämpötilassa, mikä vähentää pesemisestä aiheutuvaa energiankulutusta.