Puuvillaan ja synteettisiin materiaaleihin liittyviä ongelmia

Vaatteiden tuotantoketjut aiheuttavat huolestuttavan suuren hiilijalanjäljen. Vaatteiden valmistamiseen tarvittavan puuvillan viljely vaatii paljon vettä sekä energiaa, minkä lisäksi sen viljelyssä käytetään myrkkyjä sisältäviä lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Rikkardownload (5)uohot myrkytetään puuvillaviljemillä, ja viljelyn aikana muodostuu kasvihuonekaasuja, jotka vaikuttavat ilmakehän otsonikerrokseen negatiivisella tavalla.

Puuvillan lisäksi myös synteettisten materiaalien valmistamiseen tarvitaan paljon energiaa. Synteettisiä kuituja prosessoitaessa joutuu ilmakehään kasvihuonepäästöjä. Vettä sekä kemikaaleja kuluu runsaasti myös vaatteiden tuontatovaiheissa sekä esikäsiteltäessä vaatteita. Erilaisista käsittelyistä, kuten vaatteiden värjäämisestä, aiheutuu sekä ongelmajätettä että jätevettä.

Ympäristöystävällisen puuvillan viljely ei ole ongelmatonta

Puuvillan ja polyesterin osalta on alettu kehitellä materiaalivaihtoehtoja, jotka olisivat näitä kuituja luonnonmukaisempia materiaaleja, ja joilla puuvillaa ja polyesteriä voitaisiin osittain korvata. Materiaalivaihtoehtojen lisääminen, materiaalimarkkinoiden monipuolistaminen, ekologisten riskien vähentäminen ja vaatteiden tuottamisen sekä niiden materiaalien viljelemisen aiheuttamien ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen ovat sekä tämän päivän että tulevaisuuden vaateteollisuuden kohtaamia haasteita.

Esimerkiksi ympäristöystävällisen puuvillan viljelyyn liittyy haasteita, jotka koskevat niin lannoitteita, torjunta-aineita kuin vedenkäyttöäkin. Samalla tulisi pyrkiä tarjoamaan paikallisille puuvillanviljelijöille nykyistä paremmat työolosuhteet. Tällaisen puuvillan kerääminen tulisi hoitaa pääasiassa käsin eikä sen viljely olekaan toistaiseksi kovin laajamittaista. Myöskään siirtyminen ympäristöystävällisen puuvillan käyttämisen lisäämiseen ei ole ongelmatonta, koska se aiheuttaa haasteita niin viljelijöille kuin puuvillan laadun tasaisuuden takaamisellekin.

Valmiisiin vaatteisiin liittyviä ongelmia

Valmiiden vaatteiden peseminen ja kuivattaminen vaatii jälleen runsaasti energiaa, mistä on seurauksena kasvihuonepäästöjä ilmakehään. Elinkaarensa loppuvaiheessa monet vaatteet viedään kaatopaikalle. Ylikuluttaminen on kestävän kehityksen näkökulmasta katsottuna ihmiskuntamme suurin haaste. Nykyinen muotimaailma on saanut aikaan sen, että muoti muuttuu ja uusiutuu nopeaan tahtiin, minkä vuoksi myös vaatteet joutuvat kiertoon nopeassa tahdissa.

Samalla, kun kuluttajat vaativat yhä edullisempia tuotteita, on alettu kiinnittää huomiota myös siihen, mitä tällaisten halpatuotteiden tuottaminen aiheuttaa niiden tuottajamaissa – millaisia sosiaalisia vaikutuksia tällaisella halpatuotannolla on. Lapsityövoiman käyttö, työntekijöiden epäinhimilliset työskentelyolosuhteet, elämiseen riittämättömät palkat, ylipitkiksi venyvät työpäivät ja puutteellinen työturvallisuudesta huolehtiminen ovat esimerkkejä näistä halpatuotannon aiheuttamista ongelmista. Tuotantoketjujen läpinäkyyttä pitäisikin saada lisättyä. Aivan uudenkaltaisia vastuukysymyksiä on noussut esiin globalisaation kiihtyvän tahdin myötä