Erilaiset kuluttajamerkit helpottavat vastuullisten ostopäätösten tekemistä

Kuluttajan voi olla toisinaan vaikea arvioida kuinka vastuullisesti jokin tuote tai palvelu on tuotettu. Vastuullisesti tuotettujen tuotteiden valintaa helpottamaan on kuitenkin laadittu erilaisia tuote- ja kuluttajamerkkejä, kuten avainlippu-, joutsenlippu- sekä ympäristömerkit. Yksi kenties tunnetuimmista merkeistä on Reilun kaupan merkki, jonka avulla pyritään takaamaan, että fairkehitysmaissa toimivat tuottajat sekä viljelijät saavat työstään korvauksen, jota voidaan pitää oikeudenmukaisena.

Esimerkiksi kaakaonviljelyyn ja sitä kautta suklaanvalmistamiseen liittyy monia eettisiä ongelmia, joista kaikki kuluttajat eivät välttämättä ole tietoisia. Reilun kaupan merkin omaavaa suklaata sekä kaakaota ostamalla voi tukea vastuullista kaakaontuottamista, josta hyötyy usein koko kehitysmaalainen suklaantuottajayhteisö. Lapsityövoiman tai muunlaisen riiston avulla tuotetun kaakaon eettisesti arveluttavista aspekteista tulisi jakaa nykyistä enemmän tietoa. Kaakaon lisäksi esimerkiksi puuvillan, teen, sokerin, hunajan, riisin sekä kullan tuottamiseen liittyy vakavia eettisiä kysymyksiä.

Ostoboikoteilla vaaditaan toiminnan eettisyyttä

Osa kuluttajista on valinnut vaikuttamiskeinokseen sellaisten tuotteiden tai yritysten boikotoimisen, jotka eivät heidän mielestään toimi vastuullisella tavalla. Päinvastainen tapa vaikuttaa kauppiaisiin sekä yrityksiin on tukea yrityksiä, jotka ovat ottaneet tuotteidensa eettisyyden sydämenasiakseen. Ostopäätöksillään kuluttajat ovat osaltaan vaikuttamassa siihen, millaisia tuotteita markkinoilla kannattaa pitää ja millaisia tuotteita kannattaa tuottaa – kysyntä vaikuttaa tarjontaan suoralla tavalla.

Millaisin mittarein kuluttajien kuluttamien luonnonvarojen määrää voidaan mitata?

Suuri osa luonnonvaroista kulutetaan teollisuusmaissa, vaikka niissä asuu huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin kehitysmaissa. Ihmisten kuluttamien luonnonvarojen määrää voidaan mitata ja havainnollistaa esimerkiksi ekologisen jalanjäljen sekä ekologisen selkärepun avulla. Ekologisella jalanjäljellä kuvataan sitä maa-alaa, joka tarvitaan, jotta saadaan tuotettua ruokamme, energiamme sekä kulutushyödykkeemme. Ekologinen selkäreppu puolestaan on laadittu mittaamaan tuotteen elinkaarensa aikana aiheuttamaa luonnonvarojen käyttöä.

Vastuullisen kuluttajan ominaispiirteitä

Vastuullisesti käyttäytyvä kuluttaja pyrkii käyttämään ostoksia tehdessään harkintaa sekä suosimaan kestotuotteita kertakäyttöisten tuotteiden sijaan. Esimerkiksi kestovaipat ovat tällaisia kestotuotteita, joiden avulla voidaan vähentää vaipoista syntyvää jätettä. Ympäristömerkittyjen tuotteiden valitseminen on ympäristön kannalta hyvä valinta. Kasvispainotteisen ruuan syöminen auttaa vähentämään ruuantuottamiseen tarvittavien luonnonvarojen määrää.

Yhteispalvelujen käyttö sekä tavaroiden lainaaminen ja jakaminen vähentävät tarvetta ostaa kaikkia tuotteita jokaiseen kotitalouteen. Erityisen hyvä vaihtoehto tuotteiden lainaaminen on sellaisten tuotteiden kohdalla, joita tarvitset vain harvoin. Kirjastonkäyttö on hyvä tapa hankkia tietoa luontoystävällisellä tavalla. Energian käytön vähentäminen, lämpimän veden kulutuksen vähentäminen, ekoenergiaan vaihtaminen, julkisten kulkuvälineiden käyttäminen, pyöräily sekä lentämisen, autoilun ja laivamatkustamisen välttäminen ovat oivia ympäristötekoja.