Yritys, jonka kunnia-asiana on valmistaa eettisiä tuotteita

Yritysten sosiaalisesta vastuusta, ympäristövastuusta sekä kestävästä kehityksestä puhutaan paljon. Tästä huolimatta vain harvat yritykset ottavat nämä vastuut sydämenasioikseen siten, että ne määrittelevät yrityksen kaikkea toimintaa. Toisaalta tällaisille eettisesti tuotetuille tuotteille on yhä enemmän kysyntää kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä. Esimerkiksi joihinkin vaatealan yrityksiin liitetty lapsityövoiman käyttö on saanut kuluttajat etsimään eettisempiä vaihtoehtoja, joita voi käyttää hyvällä omallatunnolla. Tekemillämme kulutusvalinnoilla voimme vaikuttaa elinympäristömme hyvinvointiin. Ostopäätöksemme muokkaavat markkinoiden tarjontaa ja tehdessämme vastuullisia kulutusvalintoja edistämme samalla tällaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamista. Kulutusvalintamme eivät siis ole täysin yhdentekeviä, vaan niiden kautta voimme välillisesti vaikuttaa siihen, millaisia tuotteita ja palveluita on tarjolla ja millaisissa olosuhteissa näiden tuotteiden tai palveluiden valmistajat työskentelevät. Tältä sivulta löydät tietoa tällaisista vastuullisesti tuotetuista tuotteista esimerkiksi kestävän kehityksen ja yritysten sosiaalisen vastuun näkökulmista tarkasteltuina.

Löydät näiltä sivuilta tärkeää tietoa siitä, miten kulutusvalintamme vaikuttavat tuotteiden luontoystävällisyyteen

Luontoystävällisten tuotteiden valmistamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään luonnonvaroja. Tavaroiden sekä niiden valmistamiseen käytettävien materiaalien kierrättäminen on avainasemassa luonnonvarojen säästämisen osalta. Ehkä kuitenkin vieläkin tärkeämpää on välttää tarpeetonta kuluttamista sekä ylenmääräistä tuotteiden ostamista. Rikkimenneiden tavaroiden korjaaminen mahdollisuuksien mukaan auttaa myös säästämään luonnonvaroja. Tuotteen elinkaaren huomioiminen kokonaisvaltaisella tavalla ympäristönäkökohtien osalta on erittäin tärkeää, jotta tuotteita voi kutsua aidosti luontoystävällisiksi. Pelkästään tuotteen valmistusprosessin ja -materiaalien seuranta ei riitä, vaan huomiota tulee kiinnittää myös niihin tapoihin, joilla tuotteita markkinoidaan ja joilla ne hävitetään niiden elinkaaren päätteeksi. Näistä näkökulmista löydät paljon lisätietoa näiltä sivuilta. Sivuilla kerrotaan myös niistä keinoista, joiden avulla kuluttaja voi itse arvioida kuinka vastuullisesti tuotettuja hänen ostamansa tuotteet ovat ja millaisia eettisiä kysymyksiä hänen arkipäiväisiin valintoihinsa liittyy.